Služby

Naša spoločnosťzaisťuje široký rozsah služieb, ktoré sú zamerané na optimalizáciu procesov zberu a spracovania dát. Poskytujeme riešenia pre zber, ukladanie ako aj vyhodnotenie a analýzu týchto dát. Slogan spoločnosti - Dáme význam vašim údajom - vystihuje najlepšie náš zámer: premeniť údaje na informácie a tým podporiť rozhodovacie procesy.

Na zabezpečenie týchto činností za jeden z najlepších nástrojov považujeme produkty spoločnosti Vema, ktoré pokryjú celú škálu potrieb organizácie na úseku ekonomiky, logistiky a ľudských zdrojov. Preto naši odborníci už viac ako 20 rokov sa venujú tomu, aby svojimi znalosťami a skúsenosťami pomáhali širokej báze užívateľov týchto produktov.

 

Konzultácie Vema

Služby poskytované našou spoločnosťou sa orientujú najmä na dodávky informačného systému Vema pre všetky typy organizácií. Postaráme sa o implementáciu ako aj o každodennú  prevádzku vášho systému. Pomôžeme pri zaškolení ako aj pri prispôsobení oplikácií podľa vašich požiadaviek.

Pre tých, čo sa už chcú zbaviť každodených starostí spojených s prev dzkou a zabezpečením aplikácií, poskytujeme službu DataWex Cloud.

Analýza dát

Využívajte potenciál, ktorý sa skrýva vo vašich údajoch, použijte nástroje dynamickej analýzy! Vizualizácia informácií v Exceli dává nový rozmer v podnikaní. Poskytujeme tvorbu analýz zo všetkých aplikácií Vema priamo v Exceli. A to všetko automatizovane, bez vášho zásahu.