Referencie

Službu DataWex Cloud využívajú desiatky organizácií od marca 2013. Uvádzame niektoré zo spokojných užívateľov:
 
 • Obec Zemné                            (EKOS, PAM)
 • Obec Strekov                           (EKOS,PAM)
 • Obec Pribeta                            (EKOS, PAM)
 • ZŠ G. Bethlena Nové Zámky     (PAM)
 • Comorrapharm s.r.o.               (EKOS, PAM)
 • Obec Gbelce                            (PAM)
 • ZŠ s VJM Stampayho Gbelce     (PAM)
 • MsKS Štúrovo                          (EKOS, PAM)
 • ZŠ Devínska, Nové Zámky        (PAM)
 • Obec Svodín                            (PAM)
 • ZUŠ Hurbanovo                        (PAM)

Sem môžete vložiť nový alebo pretiahnuť existujúci obsah.

Pre nápovedu ako začať Kliknite sem