Ostatné služby

Vaša spokojnosť s našimi službami je u nás vždy na prvom mieste. Služby poskytované našimi konzultantmi a projektovými manažérmi sú založené na medzinárodne platných štandardoch, prístupoch a normách. Podľa charakteru projektu pokrývajú naše služby celú radu činností od analýzy súčasného stavu, návrhu implementácie, plánovania projektu až po riadenie a konzultáciu projektov.